Välineet

Työkaluja, apuvälineitä, mittalaitteita ja muuta, mitä ei muihin ryhmiin oikein voinut laittaa.